จองห้องพัก

ห้องประชุม

 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
 • ห้องประชุม
Facilities Detail

ห้องประชุม

2 ห้องฟังก์ชั่นที่เห็นวิวกรุงเทพอย่างชัดเจน มีแพ็คเกจทั้งงานเลี้ยง, งานสัมมนา, งานแต่งงาน และ งานสังสรรค์มากมายให้เลือกสรร ห้องฟังก์ชั่นสามารถจุได้ตั่งแต่ 50-450 คน