จองห้องพัก

ห้องอาหาร

  • ห้องอาหาร
  • ห้องอาหาร
  • ห้องอาหาร
  • ห้องอาหาร
  • ห้องอาหาร
  • ห้องอาหาร
  • ห้องอาหาร
  • ห้องอาหาร
  • ห้องอาหาร
Facilities Detail

ห้องอาหาร

บุฟเฟ่นานาชาติพร้อมติ่มซำระหว่างเวลา 11.00 ถึง 14.00 อาหารตามสั่งนานชาติมากถึง50อย่าง เช่น อาหารไทย อาหารยุโรปและอาหารจีน รวมถึงยังมีขนมมากมายให้เลือกรับประทาน ในช่วงเวลา 11.00 เป็นต้นไป