จองห้องพัก

ห้องอาหาร

 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
 • ห้องอาหาร
Facilities Detail

ห้องอาหาร

ห้องอาหารเดอะ ซิลค์
ประเภทอาหาร: อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
จำนวนที่นั่ง: 80 ที่นั่ง
เปิดบริการ: 24 ชั่วโมง

ห้องอาหารวินด์โรส
ประเภทอาหาร: อาหารไทยและนานาชาติ
จำนวนที่นั่ง: 150 ที่นั่ง
เปิดบริการ: 06.00 น. – 14.00 น.