จองห้องพัก

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

สถานที่ตั้ง : ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร

วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ วัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-9 ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถ และระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมาก สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัดได้แก่ พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทนครวัดจำลอง ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ

เปิดให้เข้าชม       ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 – 15:30 น.

การเดินทาง

โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส - ใช้เส้นทางสายสุขุมวิท ไปลงสถานีสะพานตากสิน (ทางออกที่ 2) แล้วใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา ไปขึ้นท่าเรือท่าช้าง แล้วเดินเท้าไปวัด